DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MIKULÁŠSKÁ JÍZDA

Užitečné informace

Užitečné informace o Mikulášské jízdě

stránka v přípravě...

Akce je určena pro nejširší veřejnost Karlovarského kraje, zejména pak pro rodiny s dětmi (děti ve věku do 10 let)
Bezpečnost

 • Dbejte své osobní bezpečnosti, bezpečnosti spolucestujících a pořadatelů.
 • Dbejte pokynů zaměstnanců ČD a.s.,SŽDC s.o, GWTR a.s., všech pořadatelů (v reflexních vestách, dobových uniformách, s visačkou "POŘADATEL") a bezpečnostní agentury.
 • Pro příchod a odchod k vlakům využívejte pouze podchodů,přechodů a cest k tomu určených.
 • Přísně je zakázáno vstupovat do kolejí, používat služebních přechodů, naskakovat a vyskakovat do a  z vlaku pokud je v pohybu, vyklánět se z okna vlaku, vyhazovat předměty z vlaku.
 • Při prohlídce parní lokomotivy přísně dbát pokynů strojní čety lokomotivy.
 • Pozorně čtěte Průvodce Mikulášskou jízdou který obdržíte k jízdenkám, ve vlaku nebo si jej můžete stáhnout ZDE.
DESATERO BEZPEČNOSTI NA ŽELEZNICI
 1. Nepřecházej koleje tam, kde to není povoleno !
 2. Přejezdům věnuj zvýšenou pozornost, respektuj výstražnou signalizaci !
 3. Nechoď po tratích, mostech a tunely !
 4. Nenaskakuj a nevyskakuj z jedoucího vlaku !
 5. Neotevírej dveře u jedoucího vlaku !
 6. Nepřibližuj se k okraji nástupiště !
 7. Nevykláněj se z okna ani z něj nevyhazuj žádné předměty !
 8. Nelez na vagony, sloupy a konstrukce, nepřibližuj se k elektrickému vedení !
 9. Neházej žádné předměty na vlaky !
 10. Nepokládej nic na koleje !

Úrazy

Při sebemenším úrazu vyhledejte nejbližšího pořadatele. Každý pořadatel je ponaučen, posoudí závažnost a zvolí další postup.

 • ošetření na místě
 • přivolání zdravotníka který je při akci přítomen
 • převoz do nemocnice Sokolov
 • přivolání RZS

 

Při závažnějším úrazu ihned volat RZS tel.č. 155 (112). Poté vyhledatat pořadatele.


Soubory ke stažení

Plakát 20. ročníku

Plakát 19. ročníku  zde

Plakát 18. ročníku zde

Jízdní řád ke stažení zde


Pokud potřebujete vrátit jízdenky (vstupenky) např. z důvodu nemoci, náhlého odjezdu atd. kontaktujte Ing. Karla Marečka na tel. č. +420 606 685 265


Bliže k jízdenkám a vstupenkám

 • 1- Datum Mikulášské jízdy ve tvaru den/měsíc/rok.
 • 2- Číslo jízdenky.
 • 3- Směr (úsek) ve kterém jízdenka platí.
 • 4- Cesta tam nebo zpět (označí průvodčí nebo pořadatel).
 • 5- Číslo vlaku podle Mikulášského jízdního řádu na plakátu. Jízdenku není možné použít na jiný vlak než je uveden na jízdence.
 • 6- Číslo vozu. Číslo vozu je označeno na dveřích vagonu.
 • 7- Označení vlaku a vozové třídy. ((Parní nebo motorový vlak.) Vozová třída se mění v závislosti na použitých vozech z pravidla 2. nebo 3. vozová třída.)
 • 8- Označení celého nebo polovičního jízdného plus cena v Kč.
 • 9- Čas odjezdu vlaku. Jízdenku není možné použít na jiný čas než je uveden na jízdence.
 • 10- Poukázka na mikulášský balíček a občerstvení.Označí pořadatel.

 Vaše náměty a připomínky k Mikulášské jízdě zasílejte

 • veřejně

     

     

 • soukromě