DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MIKULÁŠSKÁ JÍZDA

Z historie akce

Něco z historie  akce...

 

Střípky z tisku   

Na  Sokolovsku ve znamení Mikulášských  jízd

 13. ročník Mikulášské jízdy.

S Mikulášem na Hřebeny
 
            Stalo se již tradicí, že první prosincová sobota je na Sokolovsku ve znamení  Mikulášské jízdy. Ta letošní se na „Kraslické dráze“, tedy na trati Sokolov – Kraslice, uskuteční 1. prosince. Stejně jako v předchozích letech budou vypraveny zvláštní vlaky v čele s parní lokomotivou 475.111. Stejné bude i hlavní středisko akce – osada Hřebeny se zříceninou hradu Hartenberg. A stejní jsou i pořadatelé této u veřejnosti oblíbené a vyhledávané akce – členové železničního spolku Klub M 131.1 Sokolov, kteří spolupracují s městy a obcemi v regionu, nadací hradu Hartenberg, odborovou organizací sokolovské železniční stanice, společnostmi Viamont a České dráhy a s dalšími složkami a institucemi.
            „Protože se naší jízdy v loňském roce zúčastnilo na patnáct set malých i velkých cestujících, rozhodli jsme se akci časově rozšířit. První parní vlak tak ze stanice Sokolov vyjede v 10.30 h, další pak v 15.00 h“, říká předseda pořádajícího spolku Ing. Karel Mareček. „V opačném směru, tedy z Kraslic, náš mimořádný vlak odjíždí ve 12.25 h a v 16.25 h. Do Hřeben je možné přijet i pravidelnými vlaky, které budou posíleny. Konkrétně se jedná o vlaky čísel 83117, 83118, 83120 a 83121“, pokračuje pan předseda. Pro úplnost ještě dodejme, že všechny jízdenky platí jako zpáteční a je s nimi možné  vrátit se do výchozí stanice jakýmkoliv vlakem dopravce Viamont až do sobotní půlnoci.
            Novinkou bude přímý vlak z Lokte z na Hřebeny, který z loketského nádraží vyjíždí ve 13.57 h.
            Další novinky najdou účastníci jízdy přímo na Hřebenech. Kromě tradičního statku, zvaného Cikánský dvůr, bude bohatý kulturní program poprvé připraven i na zdejším hradním nádvoří. Samozřejmou součástí bude i Mikulášská nadílka.
            Jízdenky v hodnotě 130,-  Kč (pro děti) a 80,- Kč (pro dospělé) budou v omezeném množství k dispozici od listopadu v místenkové pokladně ŽST Sokolov a v pokladně nádraží v Kraslicích. Ti, kdož se rozhodnou na Hřebeny přicestovat pravidelnými vlaky, zaplatí jízdné snížené v obou kategoriích o 40,- Kč. V uvedených cenách je zahrnuta nejen cesta vlakem, ale i dárkový balíček a další služby.
            Zkrátka nepřijdou ani filmaři a fotografové. Právě pro ně je určen fotovlak, který z Oloví do Kraslic. Z výchozí stanice vyjíždí v 11.05 h; jízdenky v ceně 100,- Kč budou k dispozici u vlaku.
            Bližší informace o letošní Mikulášské jízdě získáte na telefonních číslech 602 203 548 a 606 685 265.
Robert Koutný
                                                                                                                                          převzato z časopisu Železničář :

Již třináctým rokem bude první prosincová sobota na Sokolovsku ve znamení Mikulášské železniční jízdy. Ta letošní se na tzv. Kraslické dráze (trať Sokolov – Kraslice, přes Svatavu, Hřebeny a Rotavu) uskuteční 1. prosince. Stejně jako v předchozích letech, budou vypraveny zvláštní vlaky a největším lákadlem pro nadšence do „železných strojů“ bude parní lokomotiva 475.111.

Hlavní střediskem akce bude osada Hřebeny se zříceninou hradu Hartenberg, na nějž se chystá při zastávce pěší pochod. Na zdejším tradičním statku, zvaném Cikánský dvůr, bude připraven bohatý kulturní program již od 11 hodin dopoledne. V průběhu dne zde bude účastníky akce bavit loutkové divadlo, dětský pěvecký sbor, kouzelník, country kapela, šermířské vystoupení nebo ohňová show. Letos poprvé je připraven program i na hradním nádvoří. Samozřejmou součástí bude i Mikulášská nadílka.

Oproti minulému roku bude Mikulášská jízda časově rozšířena

„První parní vlak vyjede ze stanice Sokolov v 10:30 a další pak v 15 hodin,“ říká předseda pořádajícího spolku Klubu M131.1 Ing. Karel Mareček. V opačném směru, tedy z Kraslic, odjíždí mimořádný vlak ve 12:25 a pak ještě v 16:25 hod. Do Hřeben je možné přijet i pravidelnými vlaky, které budou posíleny. Všechny jízdenky platí jako zpáteční a je s nimi možné vrátit se do výchozí stanice jakýmkoliv vlakem dopravce Viamont až do sobotní půlnoci. Novinkou bude přímý vlak z Lokte na Hřebeny, který z loketského nádraží vyjíždí ve 13:57.

Jízdenky na parní vlak tažený historickou lokomotivou 475.111 se prodávají ve dvou variantách - pro děti, přičemž v ceně je i Mikulášská nadílka, a pro dospělé. Dle organizátorů budou v omezeném množství k dispozici v místenkové pokladně železniční stanice Sokolov, v pokladně nádraží v Kraslicích, v KIC Rotava, v Infocentru Loket, na Obecním úřadě v Josefově a Svatavě a na Městském úřadu v Oloví.

Pořadatelem akce je železniční spolek Klub M 131.1 Sokolov, který na akci spolupracuje s městy a obcemi v regionu, nadací hradu Hartenberg, odborovou organizací sokolovské železniční stanice, společnostmi Viamont a České dráhy, občanským sdružením Iron Monument Club v Plzni a s dalšími institucemi.

Parní lokomotiva 475.111 je perlou sbírky IMC Plzeň

Iron Monument Club Plzeň je zakládající základní organizací občanského sdružení Český svaz ochránců památek. Náplní činnosti IMC Plzeň je záchrana, shromažďování a opravy technických památek se vztahem k historii železnic, zejména historických železničních vozidel. Za dobu existence klubu vybudovali jeho členové sbírku, která čítá čtyři parní lokomotivy, jeden historický motorový vůz, dvě desítky historických železničních vozů a dvě kompletní sestavy zařízení drážních vodáren.

Nejvýznamnějším exponátem sbírky je 60 let stará parní rychlíková lokomotiva 475.111, kterou v letech 1993 – 96 uvedli členové sdružení vlastními silami do provozuschopného stavu a která je m.j. již tradičně hlavním lákadlem Mikulášské jízdy. Lokomotiva se jinak účastní četných zvláštních jízd v tuzemsku i v zahraničí. Další exponáty ze sbírek IMC Plzeň je možné vidět v pivovaru Plzeňský Prazdroj, v Ekotechnickém muzeu v Praze a v budoucnu též v regionálním muzeu Techmania v Plzni.


Tomáš T. Kůs

   

 11. ročník Mikulášské jízdy.

Hlavním pořadatelem 11. ročníku Mikulášské jízdy, která se uskutečnila v sobotu 3. prosince 2005, byl železniční spolek Klub M 131.1 Sokolov. Dalšími spolupořádajícími organizacemi byly akciová společnost Viamont Ústí nad Labem, Nadace Renesance 21, Obec Josefov, základní organizace Odborového sdružení železničářů železniční stanice Sokolov, základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chodov, okresní výbor KSČM Sokolov, Město Rotava, Město Kraslice, Obec Oloví, akciová společnost České dráhy Praha a Iron Monumental Club Plzeň. Akce se konala pod záštitou poslance Parlamentu České republiky a předsedy dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury p. Ing. Pavla Hojdy. Vlastní organizaci akce zajišťovala necelá stovka dobrovolných pořadatelů ze zúčastněných složek.

Na pořádání akce dále finančně přispěly firmy RSM Chemacryl Sokolov, Svatavské strojírny, spol. s r.o., a Sokotrans, spol. s r.o.

Pro účastníky akce byl v lokalitě Hřebeny připraven bohatý program, který sestával z návštěvy několika pekel, pěšího pochodu na zříceninu místního hradu Hartenberg, mikulášské nadílky, občerstvení, hudební produkce a dalších atrakcí, určených zejména pro děti.

Přeprava návštěvníků ve směru od Sokolova a Kraslic do Hřeben byla zajištěna jak historickou vlakovou soupravou v čele s parní lokomotivou 475.111, tak i posílenými pravidelnými vlaky společnosti Viamont.

V návaznosti na 11. Mikulášskou jízdu se v dopoledních hodinách uskutečnila jízda parního nákladního fotovlaku v trase Sokolov – Kraslice předměstí a zpět.

O úspěchu akce a dobré práci všech zúčastněných pořadatelů svědčí jak kladné ohlasy účastníků, tak i dobré hodnocení ve sdělovacích prostředcích. Za toto přísluší všem poděkování.

12. ročník Mikulášské jízdy se uskuteční v sobotu 2. prosince 2006.

Ing. Karel Mareček,
předseda spolku
Klub M 131.1 Sokolov

10. ročník Mikulášské jízdy.

Při přípravě jubilejního ročníku této akce spojilo své síly několik organizací a institucí – železniční spolek Klub M 131.1 Sokolov jako hlavní pořadatel, Obec Josefov, Nadace Renesance 21, základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chodov, základní organizace Odborového sdružení železničářů železniční stanice Sokolov, OV KSČM Sokolov, Obec Oloví, akciová společnost Viamont a České dráhy, a.s. Pomohli nám i někteří sponzoři a také řada dalších dobrovolníků.

Akce se konala pod záštitou poslance Parlamentu České republiky a předsedy dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Pavla Hojdy, který byl při jízdě také osobně přítomen.

Již počtvrté směřovala trasa jízdy ze Sokolova nebo Kraslic do osady Hřebeny se zříceninou hradu Hartenberg.

A protože se jednalo, jak je již uvedeno výše, o ročník jubilejní, snažili se jej pořadatelé zpestřit některými novinkami. Tou největší bylo nasazení parní lokomotivy. Stroj 475.111 z majetku základní organizace Českého svazu ochránců památek Iron Monumental Club v Plzni byl vyroben v roce 1947 a většinu svého aktivního života prožil na trati mezi Chomutovem a Chebem. Po nedávné renovaci byla lokomotiva pokřtěna jménem „Plzeň“. Ze stejného období pocházely i použité osobní vagóny.

Jakousi generálkou a také atrakcí pro fotografy a filmaře byla jízda uvedené soupravy na páru poledních vlaků číslo 17010 a 17013.

Mikulášské jízdy se zúčastnilo na pět stovek dětí a přibližně stejný počet jejich dospělých doprovodů. Jejich spokojenost pak byla tou největší odměnou desítkám pořadatelů.

Autory fotografií, kterými se Vám snažíme přiblížit přípravy, průběh i zákulisí 10. Mikulášské jízdy, jsou Ing. Rudolf Tyller, Miloš Volek, Vladimír Král, Milan Hrudka a Lukáš a Robert Koutných.

Robert Koutný


 

 No a toto  je asi fakt nejstarší fotodokumentace...

Foto mikulasska-stare-fotky-1219398347.jpg - Mikulášská staré fotky

 

Foto mikulasska-stare-fotky-1219398362.jpg - Mikulášská staré fotky

Další články z novin či časopisů najdete v sekci další dokumenty